Protocol veilig buiten tennissen vanaf 11 mei 2020

11 mei 2020


Tennisvereniging Rottum
Protocol veilig buiten tennissen vanaf 11 mei 2020


Op woensdag 6 mei jl. is bekend geworden dat er vanaf 11 mei as. een aantal buitensporten weer mogen opstarten, waaronder tennis.

Tennisvereniging Rottum wil op een veilige en verantwoorde manier, met inachtneming van de voorwaarden en richtlijnen van het RIVM, het sportprotocol “Verantwoord Sporten” van NOC/NSF en de nadere uitwerking hiervan door de KNLTB, haar accommodatie weer openstellen voor alle leden.

Te nemen maatregelen:
Algemene hygiëneregels

We zullen de RIVM-richtlijnen uitdrukkelijk onder de aandacht brengen van onze leden en ook posters ophangen met deze richtlijnen erop.

Er is voldoende gelegenheid voor het wassen en desinfecteren van de handen.

Toiletten mogen gebruikt worden. Toilet- en handenwas ruimtes zullen elke dag schoongemaakt worden en deurklinken worden gedesinfecteerd.

Op het park

Tennisvereniging Rottum is een kleine vereniging, met 2 banen. Er is 1 in- en uitgang. Het maken van verschillende looproutes is dan ook niet aan de orde, er is slechts 1 route mogelijk. Zie ook bijgevoegd kaartje. Wel zal aan de leden expliciet worden meegedeeld dat 1,5 meter afstand ook bij betreding/verlaten van het park en de banen in acht moet worden genomen. Van het terras mag geen gebruik worden gemaakt. Verder zijn de douche-, kleed- en zitruimtes gesloten.

Vrij tennissen voor volwassenen

Er mag alleen worden ge-enkeld.

Dubbelen mag alleen wanneer de leden van een team uit 1 huishouden komen.

Er dient vooraf een baan te worden gereserveerd, hiervoor is een groepsapp aangemaakt waarin alle leden zijn toegevoegd. Reserveringen max.1 dag van tevoren. Er wordt gewerkt met blokken van 1 uur per baan, waarbij op baan 1 op het hele uur wordt gewisseld en op baan 2 op het halve uur wordt gewisseld. Daardoor wordt contact tussen komende en gaande spelers zoveel mogelijk geminimaliseerd.
Aanwezigheid max. 5 minuten van tevoren, na afloop meteen naar huis.

Vrij tennissen voor jeugd t/m 12 jaar

Er is geen maximale groepsgrootte voor deze leeftijdscategorie. Wel moet er een toezichthouder aanwezig zijn. Hiervoor zullen we de ouders aanspreken. 1 van de ouder is toezichthouder, de andere ouders blijven thuis. Zonder toezichthouder mag er niet worden getennist.

Vrij tennissen voor jeugd 13 t/m 18 jaar

Voor deze leeftijdscategorie geldt dat er maximaal 4 spelers per baan mogen zijn en er een toezichthouder aanwezig moet zijn. Hiervoor zullen we de ouders aanspreken. 1 van de ouders is toezichthouder, de andere ouders blijven thuis. Zonder toezichthouder mag er niet worden getennist.

Tennislessen

Vanaf 28 mei as. zullen de tennislessen weer opgestart worden voor alle leeftijdscategorieën. Vanaf 29 april mochten de jeugdleden alweer trainen, maar indertijd heeft het bestuur van Tennisvereniging Rottum besloten om de accommodatie nog gesloten te houden.
Tennisvereniging Rottum heeft de beschikking over een professionele tennistrainer, te weten Jaime Eckelboom. Hij zal gedurende de trainingen ook toezichthouder zijn, en zijn lessen inrichten met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

De lessen zullen worden gegeven op donderdagmiddag en –avond.
Voor de leden vanaf 13 jaar zal het uitgangspunt zijn dat er max. 4 spelers per baan zijn. Dit betekent dus een groepsgrootte van max. 8 personen, verdeeld over 2 banen.

Voor de jeugdspelers tot en met 12 jaar is er geen beperking in de maximale groepsgrootte, echter gezien het aantal jeugdleden bij onze vereniging, zal deze groep eerder kleiner dan groter zijn.

Ook willen wij de mogelijk bieden voor het volgen van proeflessen voor nieuwe jeugdleden, hiertoe waren voor de Corona crisis al een aantal aanvragen binnengekomen. Wij zullen deze ouders instrueren dat ze niet op de accommodatie mogen blijven om te kijken.

Tussen de lessen door zal minimaal 10 minuten tijd zitten, zodat lesgroepen elkaar zo min mogelijk tegenkomen.

Lessers komen max. 5 minuten van tevoren naar de baan en verlaten de accommodatie meteen na de les.

Tenslotte
We gaan ervan uit dat we door middel van bovenstaande maatregelen op een verantwoorde wijze het tennissen bij tennisvereniging Rottum kunnen opstarten, waarbij we de informatie vanuit overheid, RIVM en sportbonden de komende periode nauwlettend zullen volgen en daar waar nodig aanpassingen zullen doorvoeren indien dit vanwege nieuwe inzichten vereist is.

Contactpersonen namens Tennisvereniging Rottum zijn:
Homme Dijkstra, voorzitter. Tel.: 06-49024323 of
Fokeliene van Zwol, secretaris. Tel.: 06-38074733

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 49024323

Tennisvereniging Rottum e.o.

Binnendyk 22
8461 LD Rottum