Baan reglement

Tenniscomplex.

Het tenniscomplex bestaat uit twee Smash Court banen. Ouders die hun kinderen meenemen naar de baan blijven in alle opzichten verantwoordelijk voor hun kinderen. Naast ons tenniscomplex is het dorpshuis met kleedruimtes en toiletten.

Toegang.

De leden kunnen tegen betaling van een borg, één sleutel per gezin van het toegangshek verkrijgen, waardoor zij het tenniscomplex kunnen betreden. Deze sleutel is tevens voor de toilet – en kleed gelegenheid. Het spreekt voor zich dat na gebruik van de kleedruimtes en toiletten, deze netjes en schoon worden achtergelaten.

Openingstijden banen.

De baan is een Smash Court baan. Het spelen op de baan is daarom bijna het gehele jaar mogelijk; uitgezonderd bij sneeuw, ijzel, zware regenval en opdooi. Let wel op de juiste behandeling van de banen na een vorstperiode en nadat u uw spel beëindigt. Tijdens tennislessen, -toernooien en competities is het niet mogelijk om vrij te spelen, hiervan zal melding worden gemaakt via de website en/of via de mail.

Kleding en schoeisel.

Tennisschoenen zijn verplicht. Schoeisel met een grof profiel onder de zool is niet toegestaan hiermee trapt u de banen stuk. En natuurlijk draagt u sportkleding.

Baanreservering.

Via de website dient u een baan te reserveren. U kunt inloggen met uw clublidnummer. Hierbij geeft u aan met wie u gaat spelen. U kunt maximaal een uur reserveren. Als de baan na u niet is gereserveerd mag u natuurlijk verder spelen. Het bestuur gaat er van uit dat alles geschiedt in een sportieve sfeer. 

Reserveringsregels:

  • U mag uitsluitend spelen op de gereserveerde baan.

  • U mag maximaal 1 uur reserveren.

  • Uiterlijk 24 uur van tevoren reserveren.

Vegen.

U bent verplicht vijf minuten voor het einde van uw speeltijd de baan waarop u hebt gespeeld, te slepen en lijnen te vegen. Met het groene sleepnet in één richting slepen, oftewel overdwars slepen. Het slepen moet ook achter de lijnen gebeuren en alles natuurlijk over de volle breedte van de baan. Als vanzelfsprekend moet u (blad) afval en dergelijke voor aanvang van uw speelhelft verwijderen.

Introductieregeling.

Ieder lid mag iemand die geen lid is, introduceren. Dezelfde introducé mag maximaal driemaal per jaar worden uitgenodigd. De introductie geldt voor de periode van één dag. Er moet wel iedere speeltijd normaal worden gereserveerd. Aan het introduceren zijn kosten verbonden: € 5,00 per keer per persoon. Voor jeugd tot en met zeventien jaar is dit € 2,50. Wanneer een introducé lid wordt vervallen de introducé kosten. Aan de buitenkant het materiaalhok van de tennisvereniging is een gleuf geplaatst waar het geld in gedaan moet worden. Tijdens kampioenschappen, wedstrijden, toernooien en tennislessen onder leiding van een trainer is geen introductie toegestaan, tenzij er een baan voor vrijspelen beschikbaar is.

Baan - c.q. onderhoud commissie.

De baancommissie houdt zich bezig met het onderhoud van alles op en rond het terrein, gebouw, banen, installaties, materialen enz.. Na het winterseizoen of na een winterperiode zorgen zij voor het speelklaar maken van de banen. Uiteraard mogen zij hierbij ook uw spontane inzet verwachten. Hun, maar ook uw, taak is het netjes en ordelijk houden van het totale complex. De leden van de baancommissie hebben de bevoegdheid u te wijzen op nalatigheid ten aanzien hiervan. Zij kunnen omreden van onderhoud of onbespeelbaarheid van de banen, door bijvoorbeeld weersomstandigheden, de banen ontruimen en sluiten. Maar vooral is het de spelers hun verantwoordelijkheid alles netjes en speelklaar te houden.

Tot slot.

Toezicht op het naleven van dit reglement en op het afhangsysteem geschiedt door alle leden en zij die als baancommissie dienstdoen. Wanneer u vragen heeft, kunt u bij het bestuur terecht.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 49024323

Tennisvereniging Rottum e.o.

Binnendyk 22
8461 LD Rottum

KVK-nummer

40005464